To beyond.

Mijn werk gaat over mensen, dieren, over de natuur. Over samenleven. Over de ongepolijste wil te overleven, over het streven naar veiligheid en respect. Ook over de fanatieke, dwangmatige vormen daarvan. Waardoor we andermans strevingen naar de zelfde doelen over het hoofd zien en afwijzen. Over competitie gaat het, afgang en ondergang. Over afhankelijkheid, vijandschap, macht en machtsmisbruik.

Maar meer nog over hoe ik, mens met een naam dit alles beleef, hoe ik door de tijd beweeg of er in stil sta. Eigenlijk is mijn werk een reisverhaal en ik ben de verteller. Ik doe net of u zelf geen reis maakt. Of u niet in dezelfde trein bent gestapt. Of u niet zelf hebt geboekt voor een bestemming beyond circumstances and thought. In de hoop eens tot inzicht te komen, ver weg van kleinzieligheid. Dat klopt natuurlijk niet. Ik verzin onbeschaamd dat u mijn verhaal nodig heeft. Maar eigenlijk heb ik u nodig. Om te vragen of u het soms ook zo koud heeft. Net als ik. En dan hoop ik dat u ja zegt.