Mijn werk gaat over verblijven in de ruimte die we tijd noemen. Het gaat over je schrap zetten en overrompeld worden. Over het gebrek aan houvast en het er mee leren leven, zonder vastklampen en het misbruiken van de ander. Ik heb me aanvankelijk opgesteld als strijder. Wat in feite betekent dat je meent bij voorbaat antwoorden te hebben. Deze vooringenomenheid heeft het leven zelf me volkomen uit handen geslagen. In mijn werk overheersen de vragen, die ik vragen laat zijn, zonder een antwoord te verwachten.