Mijn werk gaat over verblijven in de tijd. Deze tijd. Nu, verpakt in een mensenlichaam. lk doe alsof u zelf geen deel uitmaakt van mijn onderwerp. Of het aan mij voorbij gaat dat u in dezelfde mysterieuze ruimte, tijd genaamd, bent gestapt. Met dat eigenaardige pak van vlees aan. Maar zo zit het niet. In werkelijkheid kijk ik erg naar u om. Niet zozeer omdat ik u nodig heb. Als wel om te durfen vragen of u vindt dat de mens van nature goed is, mooi. En dan hoop ik dat u ja zegt.